• Esam noslēguši līgumu ar LIAA par līdzdalību starptautiskās izstādēs

   Finansējuma saņēmējs SIA „Jelgavas Tipogrāfija” ir noslēdzis 2011.gada 24.augustā līgumu Nr. L-ĀTA-11-0698 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta SIA „Jelgavas Tipogrāfija” līdzdalība starptautiskajās izstādēs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

   Uzzināt varāk
  • SIA "Jelgavas tipogrāfija" veic darbinieku apmācības

   2011.gada sākumā SIA Jelgavas tipogrāfija ir noslēgusi partenerības līgumu ar Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju par kopīga ES Struktūrfondu projekta "Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana aktivitātē "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībā organizētām apmācībām." Projekta ietvaros SIA Jelgavas tipogrāfija darbiniekiem, speciālistiem un vadītājiem vairāku gadu garumā būs iespēja attīstīt savas zināšanas, prasmes un kompetences. Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija 2011. gada 4. janvārī ir noslēgusi Līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-APA-10-0028 (projekta Nr. APA/1/3/1/1/1/10/02/015) ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru""par projekta "Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšanu" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

  • Esam noslēguši līgumu ar LR VARAM un SIA “Vides Investīciju fonds” par gāzu emisijas samazināšanu

   Finansējuma saņēmējs SIA „Jelgavas Tipogrāfija” ir noslēdzis 2011. gada 25. martā līgumu Nr. KPFI-6/21 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta SIA “Jelgavas Tipogrāfija” Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ražošanas ēkā” īstenošanu, ko finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Projekts tiek īstenots SIA „Jelgavas Tipogrāfija” ražotnē Jelgavā, Langervaldes ielā 1A.

  • Esam noslēguši līgumu ar LIAA par līdzdalību starptautiskajās izstādēs

   Finansējuma saņēmējs SIA „Jelgavas Tipogrāfija” ir noslēdzis 2009.gada 21.septembra līgumu Nr. L-ĀTA-09-0163 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „SIA „Jelgavas Tipogrāfija” līdzdalība starptautiskajās izstādēs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.